Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Monday, 23 May 2011

Pengantar: Tema 2: Tajuk 4:Pendidikan dan Pembangunan Manusia

TAJUK 4       Pendidikan dan Pembangunan Manusia

1)    Pembangunan Insan Seimbang...
· Akademik dan bukan akademik
· Penuhi keperluan semasa
· Pembentukan nilai
· JERI

2)    Insan Seimbang...
· Menurut perspektif barat
-kemanusiaan
-kecerdasan pelbagai
-kerohanian

· Menurut perspektif Islam
-roh
-qalb
-akal
-nafs
-jasad

3)    Pembangunan Insan Seimbang...
· Menurut KPM

-sahsiah
-emosi
-nilai murni
-ketrampilan diri
-modal insan

4)    Pembangunan Modal Insan...
· Perubahan semasa

-pertanian
-perindustrian
-minda

· Guna tenaga
-pekerja berotot
-manusia berketrampilan
-modal insan

5)    Pembangunan Modal Insan...
· Tingkatkan kemahiran sosial
· Kualiti diri
· Pemupukan sahsiah diri
· Cungkil bakat

6)    Pembangunan Modal Insan...
· Peranan guru

-latih kemahiran murid
-pupuk nilai murni murid
-latih komunikasi
-Bentuk ketrampilan diri murid
-cara berpakaian
-amalan 3K(kebersihan,keselamatan & kesihatan)
7) Pembangunan Modal Insan...
· Hasilkan murid

-cekap bekerja
-aplikasi pengetahuan
-berfikir secara kritis
-hormati orang lain
-pemimpin berwibawa
8) Faktor Pembangunan Insan...
· Persekitaran sekolah
· Anjakan paradigma
· Kokurikulum sekolah
· JERIS


9) Pembangunan Sumber Manusia...
· Penuhi kehendak semasa
· Khidmat guna tenaga
· Pengurusan ornagisasi
· Tingkatkan kemahiran

10) Pembangunan Sumber Manusia...
· Penuhi kehendak semasa
· Khidmat guna tenaga
· Pengurusan ornagisasi
· Tingkatkan kemahiran

11) Pembangunan Sumber Manusia...
· RRJP2

-atasi kadar pengangguran
-latih tenaga mahir
-Kembangkan institusi latihan
-libelisasikan pendidikan
-kemunculan teknologi baru

12) Pembangunan Sumber Manusia...
· RRJP3

-ekonomi berasaskan pengetahuan
-perlu pekerja berpengetahuan luas
-kemahiran berfikir tinggi
-bawa inovasi
-tingkatkan pelaburan pendidikan

13) Sumber Manusia...
· Perlu perubahan kurikulum di sekolah;

-pupuk KBKK
-guna ICT
-lebih kepada latihan praktikal
-pembelajaran hands-on
-kesamaan peluang pendidikan
-libatkan sektor swasta
-pelaburan dalam pendidikan
-latih tenaga mahir
-pendekatan dual training

14) Pembangunan Sumber Manusia...
· Perancangan Strategik

-pengambilan pekerja
-kenaikan pangkat
-kemudahan dan gaji
-latihan pembangunan
-pengurusan prestasi
-perhubungan dan komunikasi
-kemudahan dan keistimewaan

15) Sumber Manusia...
· Pembangunan ornagisasi
· Pembangunan ekskutif
· Pembangunan pemimpin
· Pembangunan kemahiran
· Pengurusan ganjaran
· Pemetaan kempetensi

16) Tumpuan Pembangunan Sumber Manusia...
· Latihan dan pembangunan
· Pembangunan karier
· Pembangunan organisasi
· Kecekapan teknikal
· Kecekapan perniagaan
· Kecekapan interpersonal
· Kecekapan intelek


17) Tumpuan Pembangunan Sumber Manusia KPM...
· Kajian dan  penetapan dasar
· Penstrukturan organisasi
· Urusan perjawatan
· Penyediaan kemudahan
· Urusan kes kakitangan
· Pelaksanaan segala dasar

                       


No comments:

Post a Comment