Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 22 May 2011

Asas Kepemimpinan: Nota Bab 5: Peranan Guru Sekolah Rendah

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH
1)    Peranan Guru;
·         Pengamal Ilmu dan Kemahiran
·         Pembimbing
·         Pengamal Reflektif
·         Penyelidik
·         Agen Sosial
·         Agen Perubahan
·         Pengganti Ibu Bapa
·         Pembentuk Tingkah Laku
·         Pengurus Pembelajaran

2)    Pengamal Ilmu dan Kemahiran;
n  Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.
n  Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.
n  Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.
n  Mempraktikkan budaya ilmu – membaca, berfikir, membuat penyelidikan & mencari idea baru.

3)    Pembimbing;
n  Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.
n  Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.
n  Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.
n  Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran, sosioemosi & kesihatan.


4)    Pengamal Reflektif
n  Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.
n  Meningkatkan tahap profesional guru.
n  Menambahbaik aktiviti P&P.
n  Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.


5)    Penyelidik
n  Dapat meningkatkan kualiti P&P.
n  Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.
n  Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.
n  Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes, soal selidik, pemerhatian & temubual.


6)    Agen Sosial

n  Guru agen sosialisasi.
n  Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah, sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.
n  Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.

7)    Agen Perubahan

n  Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.
n  Guru berperanan mengawal kepincangan ini.
n  Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai  kepada murid.
n  Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.
n  Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi
n  Menggunakan strategi pemusatan murid
n  Mengawal sikap penyayang
n  Bersikap proaktif
n  Bersedia menghadapi perubahan


8)    Pengganti Ibu Bapa
n  Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.
n  Guru hendak peka dengan emosi, keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.
n  Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih, prejudis atau diskriminasi.


9)    Pembentuk Tingkah Laku
n  Guru menyampaikan nilai moral, nilai agama, nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.
n  Bilik darjah yang efektif  menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan, kerajinan, ketekunan, persahabatan, toleransi dan kesabaran).


10) Pengurus Pembelajaran
n  Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.
n  Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.
n  Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.
n  Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.
n  Memupuk nilai persahabatan, kerjasama, toleransi dalam kalangan pelajar.
n  Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan  rutin aktiviti murid.
n  Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP, BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.
n  Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.

No comments:

Post a Comment