Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Murid dan Alam Belajar


Pencapaian hasil pembelajaran banyak bergantung kepada keupayaan guru untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif. Oleh yang demikian, setiap warga pendidik harus memahami konsep pembelajaran dan pembentukan pembelajaran yang sesuai untuk pelajar mereka. Berikut ini adalah antara kandungan / bab yang terdapat dalam Murid dan Alam Belajar;


Bab 1             Alam Belajar
·         Konsep Alam Belajar
-       Konteks dan Komuniti Pembelajaran
·         Pengalaman Belajar kanak-kanak
-       Pengalaman Langsung
·         Peranan dan Kepentingan Main Dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak
·         Ciri-ciri dan Jenis-jenis Main


Bab 2             Konsep Pengajaran dan Pembelajaran
·         Pengertian Pengajaran dan Pembelajaran
·         Prinsip-prinsip Pembelajaran
·         Jenis-jenis Pembelajaran

Bab 3             Teori-teori Pembelajaran
·         Teori Behaviouris
·         Teori Kognitif dan Konstruktivis
·         Teori Pembelajaran Sosial
·         Pendekatan Humanistik
·         Implikasi Teori-teori Pembelajaran Terhadap Pengajaran Pembelajaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas

Bab 4             Model, Pendekatan, Strategi dan Kaedah Pengajaran
·         Model-model Pengajaran
-       Model Pemprosesan Maklumat
-       Model Behaviouris
-       Model Sosial
-       Model Personal

·         Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
·         Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Berdasarkan Model Pengajaran- Pedagogi Bestari


Bab 5             Perbezaan Individu dan Pembelajaran
·         Kecerdasan
·         Pelbagai Kecerdasan Murid
·         Kecerdasan Emosi
·         Gaya Berfikir
·         Gaya Pembelajaran
·         Implikasi Perbezaaan Individu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Bab 6             Motivasi dan Pembelajaran
·         Perspektif Behavioris
·         Perspektif Kognitivis
·         Perspektif Humanistik
·         Implikasi Motivasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Bab 7             Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif
·         Mereka Bentuk Pelan Tindakan Persekitaran Pembelajaran Kondusif