Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Kemahiran Belajar


Kemahiran Belajar merupakan kemahiran asas kepada seseorang untuk menerokai dan menguasai ilmu yang dipelajarinya. Oleh yang demikian, setiap pendidik perlulah menguasai ilmu Kemahiran Belajar sebelum beliau sendiri dapat mencurahkan ilma kepada para pelajar.

Aspek Kemahiran Belajar secara terperinci boleh anda dapatkan dari BUKU KEMAHIRAN BELAJAR yang saya karang terbitan SYKT.MULTMEDIA SDN.BHD. Antara kemahiran yang telah saya kemukakan adalah dalam buku tersebut adalah seperti berikut;


Bab 1             Pengenalan Kemahiran Belajar                                                    

1.0                  Pengenalan                                                                             

1.1                  Konsep dan pengertian Kemahiran Belajar                      
1.1.1               Kepentingan Kemahiran Belajar                                       
                             Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn                   
                            Model Gaya Pembelajaran Honey dan Mumford        
     Model Gaya Pembelajaran Kolb                                   
1.2  Mencari dan Menggunakan Sumber Maklumat                           
1.2.1               Sumber Manusia                                                                   
                             Ahli Politik                                                                          
                             Pakar                                                                                   
                             Penguatkuasa                                                                   
                             Orang Awam yang Terlibat                                             
1.2.2               Media Elektronik                                                                    
                             Audio-visual                                                                      
                             Komputer                                                                               
1.2.3               Media Bercetak                                                                         
                             Bahan Bertulis                                                                   
                             Bahan Grafik                                                                      
1.2.4               Media Tiga Dimensi                                                                          
1.2.5               Sumber Persekitaran                                                             
1.3                  Kesimpulan                                                                             
                      Refleksi Kendiri                                                                           

Bab 2             Proses Kemahiran Belajar                                                  

2.0                  Pengenalan                                                                             
2.1                  Kemahiran Memperoleh Maklumat                                           
2.1.1                Pelbagai Media Dalam Pusat Sumber                                       
                             Kad Katalog                                                                           
                             Indeks dan Bibliografi Nasional Malaysia                            
                             Indek Suratkhabar                                                                            
                             Abstrak                                                                                 
                             Rujukan,bibliografi dan indeks pada buku                           
     Katalog atas talian                                                       
2.1.2               Pelayaran Internet                                                                  
2.1.3               Eksperimen                                                                              
                              Pemerhatian                                                                      
                              Mengumpul Data                                                              
                              Menganalisa Data                                                            
2.1.4             Membuat Rujukan                                                              
2.1.5             Membaca                                                                                  
2.1.6             Mendengar Secara Aktif                                                      
2.1.7             Mencatat Nota                                                                         
2.2                  Kemahiran Memproses Maklumat                                     
2.2.1             Menganalisis                                                                        
2.2.2             Mentafsir                                                                                 
2.2.3             Menilai                                                                                    
2.2.4             Mensintesis                                                                           
2.3                    Teknik-teknik Meningkatkan Ingatan                            
2.3.1             Mnemonik                                                                              
2.3.2             Lokus                                                                                      
2.3.3             Chunking                                                                               
2.4                Kesimpulan                                                                            
                      Refleksi Kendiri                                                                   

Bab 3             Membuat Laporan                                                                

3.0                  Pengenalan                                                                             
3.1                  Pelaporan                                                                                
3.1.1               Laporan Bertulis                                                                    
3.1.2               Laporan Lisan                                                                          
3.2                  Penulisan Bibliografi                                                           
3.3                  Persembahan                                                                      
3.3.1               Persembahan Elektronik                                                                 
3.3.2               Pameran                                                                                 
3.4                  Kesimpulan