Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

KEPUASAN SISWA GURU PENGKHUSUSAN PENDIDIKAN KHAS TERHADAP KUALITI DAN KESAN BIMBINGAN PENSYARAH PENYELIA DALAM PROGRAM MENTORAN PRAKTIKUM FASA I, 2016

KEPUASAN SISWA GURU PENGKHUSUSAN PENDIDIKAN KHAS TERHADAP KUALITI DAN KESAN BIMBINGAN PENSYARAH PENYELIA DALAM PROGRAM MENTORAN PRAKTIKUM FASA I, 2016

Syed Ismail Syed Mustapa,PhD
Ahmad Subki Miskon
          Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan
 IPG Kampus Ilmu Khas

  Mohd Yusof Mohd Noor
Jabatan Pendidikan Khas
IPG Kampus Ilmu Khas


ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepuasan siswa guru pengkhususan pendidikan khas terhadap kualiti dan kesan bimbingan pengajaran pensyarah penyelia dalam program mentoran praktikum Fasa 1, 2016. Sampel kajian ini adalah 13 orang siswa guru semester 5 ambilan Jun 2014 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas (IPGK IK) yang mengikuti 2 bidang pengkhususan iaitu Pengkhususan Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik sebagai rujukan utama. Kajian mendapati bahawa kepuasan siswa guru terhadap bimbingan pensyarah penyelia berada pada tahap tinggi dengan min melebihi daripada 4.01. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kesan bimbingan pensyarah terhadap siswa guru pengkhususan Pendidikan Khas Masalah Penglihatan berada pada tahap tinggi dengan catatan min 4.30 (sp= .42), manakala kesan terhadap siswa guru pengkhususan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran pula berada pada tahap sederhana tinggi iaitu dengan catatan min 3.99 (sp=.50). Selain itu dapatan kajian menunjukkan antara kekuatan yang ada pada siswa guru adalah membentuk hubungan dengan semua pihak, kebolehan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, dan nilai profesionalisme keguruan. Kajian ini membuktikan bahawa siswa guru sangat berpuas hati terhadap bimbingan pengajaran pensyarah penyelia semasa program praktikum Fasa 1 dan bimbingan yang diberikan turut memberi kesan kepada kompetensi siswa guru.Kata Kunci : Bimbingan Praktikum, penyeliaan dalam praktikum, mentoran praktikum.

No comments:

Post a Comment