Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

Penggunaan Mobile Learning Dalam Kalangan Siswa Guru Program PraIjazah Sarjana Muda Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Dibentangkan dalam Persidangan Penyelidikan Kebangsaan, IPGM, KPM di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur pada  11 & 12 Oktober 2016

Penggunaan Mobile Learning Dalam Kalangan Siswa Guru Program PraIjazah Sarjana Muda Pendidikan, Institut Pendidikan Guru
Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Syed Ismail Syed Mustapa, PhD
Ketua Jabatan
Jabatan Pengajian Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan, IPG KIK

Nurhidayah Jamaludin
Siswazah Sains Sosial dan Kemasyarakatan, UKM

ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penggunaan mobile learning dalam kalangan siswa guru program PraIjazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP) Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur bagi Ambilan Jun 2015. Kajian ini telah ditadbir ke atas 136 orang siswa guru yang mengikuti program pengkhususan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran, Pendidikan Khas Masalah Penglihatan, Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni dan Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, dan Pengkhususan Bahasa Inggeris. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen soal selidik sebagai rujukan utama. Dapatan kajian menunjukkan bahawa perisian mobile learning yang paling kerap digunakan oleh siswa guru untuk tujuan pembelajaran adalah aplikasi wassap dengan catatan 88.2% (120 orang). Seterusnya dapatan kajian menunjukkan bahawa tujuan utama siswa guru menggunakan mobile learning dalam pembelajaran adalah untuk mencari bahan tugasan dengan catatan 59.6% (81 orang). Selain itu kajian juga mendapati bahawa faktor utama siswa guru menggunakan mobile learning dalam pembelajaran adalah disebabkan oleh faktor masa dengan catatan min 4.18 (sp=.52). Sehubungan dengan itu adalah disarankan agar para pensyarah pula turut disarankan lebih banyak memberikan tugasan yang memerlukan siswa guru mencari bahan melalui mobile learning. Semua pihak yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran di Institut Pendidikan Guru haruslah menerima budaya pembelajaran melalui mobile learning ini sebagai sebahagian daripada transformasi pengajaran pada masa kini.


Kata kunci : kaedah pembelajaran, mobile learning, siswa guru

No comments:

Post a Comment