Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

Amalan Bimbingan Pengajaran Pensyarah Dalam Program Mentoring Praktikum Serta Impaknya Terhadap Kualiti Guru Pelatih

Dibentangkan Dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Malaysia-Indonesia,
Anjuran Bersama IPG Kampus Ilmu Khas & Universitas Padang, Indonesia
pada 2-4 Oktober 2012 di IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Amalan Bimbingan Pengajaran Pensyarah Dalam Program Mentoring Praktikum Serta Impaknya Terhadap Kualiti Guru Pelatih

Syed Ismail Syed Mustapa
Unit Praktikum, IPG Kampus Ilmu Khas
Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji amalan bimbingan pengajaran pensyarah dalam program mentoring praktikum serta impaknya terhadap kualiti guru pelatih. Sampel kajian ini adalah 53 orang guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas (IPGK IK) yang mengikuti kursus Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (PKMB), Pendidikan Khas Masalah Pendengaran (PKMD) dan Pendidikan Seni Visual (PSV). Kajian ini menggunakan pendekatan explanatory mixed method dengan menggunakan instrumen soalselidik sebagai rujukan utama dan data kualitatif sebagai data tambahan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan bimbingan pengajaran pensyarah yang paling dominan bagi kursus PKMB dan PSV adalah dalam aspek kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Bagi kursus PKMD, bimbingan pengajaran yang paling dominan adalah dalam aspek pengetahuan dan kefahaman. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa amalan bimbingan pengajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah telah memberikan kesan terhadap kualiti guru pelatih dalam aspek kemahiran pengajaran, profesionalisme keguruan, dan pengetahuan dan kefahaman.

Kata kunci - Praktikum, kualiti guru, bimbingan praktikum, penyeliaan praktikum, maklum balas praktikum


No comments:

Post a Comment