Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Pengantar Pendidikan

Berikut adalah antara kandungan yang terdapat dalam subjek Pengantar Pendidikan
TEMA 1         PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN DAN KEGURUAN
TAJUK 1        Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan Negara
1.1         Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan barat
1.2         Matlamat dan Objektif Pendidikan

TAJUK 2        Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru

                        2.1      Konsep FPK dan FPG
                        2.2      Implikasi FPK dan FPG kepada Pendidikan Negara

TAJUK 3        Guru sebagai Satu Profesion

                        3.1      Konsep Profesion
                        3.2      Kod Etika Perguruan Malaysia
                        3.3      Ciri-ciri dan Kualiti Guru Yang Profesional


TEMA 2         TRENDA DAN ISU-ISU PENDIDIKAN

TAJUK 1        Pendemokrasian Pendidikan
1.1         Konsep Pendemokrasian Pendidikan
1.2         Kesaksamaan Pendidikan
1.3         Pendidikan Wajib Untuk Semua (Akta Pendidikan 1996)

TAJUK 2        Kepelbagaian Murid dan Implikasinya Kepada Pelaksanaan Kurikulum

                        2.1      Pengubahsuaian Pelaksanaan Kurikulum Berpusat
                       
TAJUK 3        Permuafakatan dan Pembangunan Manusia

                        3.1      Konsep, Rasional dan Kepentingan Komuniti dan Sekolah
                        3.2      Hubungan Timbal Balik Antara Sekolah Komuniti

TAJUK 4        Pendidikan dan Pembangunan Manusia

                        4.1      Pembangunan Insan Seimbang
                        4.2      Pembangunan Sumber Manusia

TAJUK 5        Globalisasi dan Cabaran Pendidikan

5.1       Implikasi Globalisasi ke atas Peluang Pendidikan, Mod Pembelajaran, Pekerjaan dan Penjanaan Ilmu
5.2       Cabaran Globalisasi kepada Dunia Pendidikan