Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku


Berikut ini adalah bab dan kandungan utama bagi Subjek Pengurusan Bilik darjah dan Tingkah Laku;

Bab 1:   Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah

·         Konsep  Pengurusan Bilik Darjah
·         Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah
-          kualiti peribadi
-          kompetensi pengajaran-pembelajaran
-          penghayatan dan amalan nilai

Bab 2:   Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

·         Persekitaran pembelajaran yang kondusif
-          Persekitaran fizikal
-          Persekitaran psiko-sosial
-          Peraturan  bilik darjah
-          Rutin bilik darjah
·         Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah
-          Proses  penyediaan ujian dan peperiksaan
-          Pentadbiran  ujian dan peperiksaan
·         Pengurusan sumber maklumat murid
 -      Penyimpanan data maklumat peribadi murid
·         Hubungan  Guru-Murid
-          Kepentingan  membina hubungan guru-murid
-          Faktor-faktor  yang mempengaruhi hubungan guru-murid
-          Strategi membina hubungan positif guru-murid
-          Amalan budaya penyayang
-          Dinamika bilik darjah
-           
Bab 3:   Pengurusan disiplin bilik darjah

·         Konsep disiplin bilik darjah
·         Pelbagai model disiplin dan aplikasinya
-          Modifikasi tingkah laku Skinner
-          Disiplin Asertif Canter
-          Akibat Logikal Dreikurs (Dreikurs Logical Consequences)
-          Pengurusan Kelompok Kounin
-          Terapi Realiti

Bab 4:   Masalah Disiplin dan tingkah laku bermasalah bilik darjah

·         Jenis-jenis masalah disiplin
·         Tingkah laku bermasalah bilik darjah
·         Sebab-sebab berlaku  masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah

Bab 5:   Pengurusan masalah disiplin bilik darjah

·         Peranan dan tindakan guru
·         Halangan pengurusan masalah disiplin
·         Intervensi dalam menangani masalah disiplin
-          Pastoral care
-          Bimbingan kaunseling
-          Teknik modifikasi tingkah laku

Bab 6: Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas
·         Disleksik
·         Autistik
·         Lewat perkembangan
·         Hiperaktif (ADHD, ADD)
·         Pintar cerdas dan berbakat

Bab 7: Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan

·         Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan