Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Guru dan cabaran Semasa


Perkhidmatan keguruan merupakan antara perkhidmatan yang mendapat perhatian  dan menjadi tumpuan masyarakat pada masa kini. Permintaan yang tinggi terhadap kerjaya ini menyebabkan pelbagai usaha, rintangan dan cabaran terpaksa dihadapi oleh golongan pendidik dalam usaha memartabatkan profesion ini selari dengan aspirasi pendidikan negara. Justeru dalam subjek ini, dikemukakan pelbagai cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dalam mengharungi dunia pendidikan. Nota lengkap boleh anda dapatkan dari buku saya GURU dan CABARAN SEMASA terbitan SYKT. MULTIMEDIA SDN.BHD.  Antara cabaran yang dihadapi telah disusun seperti yang terdapat dalam bab berikut;

Bab 1             Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa            
1.1      Integrasi Nasional

1.2      Pendemokrasian Pendidikan
1.3      Tonggak Pendidikan UNESCO
1.4      Globalisasi Dalam Pendidikan
1.5      Kepelbagaian Budaya 
1.6      Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
1.7      Gejala Sosial

Bab 2             Guru dan Perundangan

2.1      Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
           1993 (pindaan 2002)
2.2      Akta Pendidikan 1996

Bab 3             Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid

3.1      Tanda-tanda Awal Gangguan Emosi
                        3.2      Langkah-langkah Menangani Gangguan Emosi
                        3.3      Hak Asasi Kanak-kanak

Bab 4             Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru

4.1        Stres
4.2        Burn Out
4.3        Langkah-langkah Pengurusan Tekanan Emosi

Bab 5                         Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan

5.1      Strategi Pengajaran Inovatif
5.2      Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan
5.3      Perkembangan Persekitaran Pembelajaran
5.4      Rekabentuk Resos
                        5.5      Rekabentuk Pentaksiran dan Penilaian

Bab 6             Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan

6.1      Strategi Pengurusan Inovasi dan Perubahan
                        6.2      Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan