Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Budaya dan Pembelajaran


Bahagian ini pula akan memaparkan setiap aspek yang berkaitan dengan Budaya dan Pembelajaran pelajar. Untuk mendapatkan nota lengkap bagi setiap tajuk, anda boleh mendapatkan Buku Budaya dan Pembelajaran yang dihasilkan oleh saya, terbitan Sykt. Multimedia Sdn. Bhd. Antara aspek yang akan dikemukakan adalah seperti;


Bab 1 Budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia
1.0      Pengenalan
1.1      Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok
1.2      Jenis dan Demografi Kelompok
1.3      Kesimpulan

Bab 2 Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya
2.0      Pengenalan
2.1      Bangsa
            2.2      Struktur Masyarakat / Kelas Sosial
            2.3      Kepercayaan
            2.4      Bahasa
            2.5      Adat Resam
            2.6      Jantina ( Gender )
            2.7      Kesimpulan

Bab 3 Imlikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya
            3.0      Pengenalan
3.1      Guru
            3.2      Murid
            3.3      Sekolah
           3.4      Kurikulum Tersirat
            3.5      Kesimpulan

Bab 4 Ketaksamaan Peluang Pendidikan
            4.0      Pengenalan
4.1      Kelas Sosial
            4.2      Jantina
            4.3      Kumpulan Minoriti
            4.4      Murid Berkeperluan Khas
            4.5      Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan
                        - Orang Asli
                        - Indigenous
                        - Pedalaman
            4.6      Kesimpulan

Bab 5 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya
            5.0      Pengenalan
5.1      Pengurusan Persekitaran Fizikal
            5.2      Pengurusan Persekitaran Sosio-Budaya
5.3         Perhubungan Antara Kelompok Etnik
5.4        Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
5.5         Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian Kelompok
5.6         Pedagogi Kelas Bercantum
5.7       Sosiolinguistik
5.8        Penilaian Berasaskan Budaya
5.9        Kesimpulan

Bab 6 Kemahiran Komunikasi Guru
            6.0      Pengenalan
6.1      Lisan dan Bukan Lisan
            6.2      Laras Bahasa
            6.3      Kesimpulan

Bab 7 Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya
            7.0      Pengenalan
7.1      Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan
                        - Orang Asli
                        -Indigenous
                        -Pedalaman
             7.3    Kesimpulan


Sila klik bahagian yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan tajuk tersebut...Terima kasih....