Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesionalisme


Golongan yang terlibat dengan pendidikan tidak terlepas daripada tanggungjawab untuk memimpin, sama ada kepemimpinan di dalam kelas, panitia mahupun peringkat sekolah. Di samping itu setiap pendidik juga harus berusaha untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme mereka kerana perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan. Oleh itu, anda perlu mengetahui Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesionalisme yang harus anda tempuhi untuk menjadi seorang pendidik yang berkarisme dan berketrmpilan. Untuk mendapatkan maklumat lengkap, anda boleh mendapatkan BUKU ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME yang ditulis oleh saya dan diterbitkan oleh SYKT.MULTIMEDIA SDN.BHD.

Antara perkara yang perlu anda ketahui telah saya susun mengikut urutan seperti berikut;

Bab 1 Konsep Mengajar Sebagai Profesion

1.0 Pengenalan
1.1 Konsep Profesion dan Profesionalisme
1.2 Ciri-ciri Guru Sebagai Seorang Profesional
1.3 Kesimpulan

Bab 2 Kod Etika dan Akauntabiliti Keguruan
            2.0 Pengenalan
2.1 Konsep Etika
2.2 Kod Etika Keguruan Malaysia
2.3 Akauntabiliti Keguruan
2.4 Integriti Guru 
2.5 Kesimpulan

Bab 3 Isu-isu Etika Guru
            3.0 Pengenalan
3.1 Kesantunan Guru
3.2 Kepedulian Guru
3.3 Penampilan Guru
3.4 Berniaga di Sekolah
3.5 Kerjaya Sambilan
3.6 Pengurusan Masa
3.7 Pengurus Kewangan
3.8 Kesimpulan

Bab 4 Peringkat Perkembangan Guru 
            4.0 Pengenalan
4.1 Guru Permulaan (Novice)
4.2 Guru Cekap (Competent)
4.3 Guru Berkesan (Effective)
4.4 Guru Mahir (Expert)
4.5 Guru Pakar (Master)
4.6 Kesimpulan

Bab 5 Peranan Guru Sekolah Rendah
            5.0 Pengenalan
5.1 Pengamal Ilmu dan Kemahiran
5.2 Pembimbing
5.3 Pengamal Reflektif
5.4 Penyelidik
5.5 Agen Sosial
5.6 Agen Perubahan
5.7 Pengganti Ibu Bapa
5.8 Pembentuk Tingkah Laku
5.9 Pembentuk Pembelajaran
5.10Kesimpulan

Bab 6 Kepemimpinan Guru           
            6.0 Pengenalan
6.1 Asas Kepemimpinan
6.2 Jenis-Jenis Kepemimpinan
6.3 Teori Kepemimpinan Guru
6.4 Kepemimpinan Sekolah
6.5 Cabaran Kepemimpinan
6.6 Kesimpulan

Bab 7  Struktur organisasi Pendidikan
7.0    Pengenalan
7.1   Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia
7.2   Struktur Organisasi Sekolah
7.3   Tugas dan Tanggungjawab Guru
7.4   Jangkaan Guru
7.5   Kesimpulan

Bab 8 Penjanaan Perkembangan Profesionalisme Guru
8.0    Pengenalan
8.1   Pelan Pembelajaran Peribadi
8.2   Budaya Membaca
8.3   Budaya Menyelidik
8.4   Budaya Berfikir/Reflektif:  Penuliasan Jurnal/Portfolio
8.5   Budaya Musyawarah/Berbincang
8.6   Budaya Kolaborasi
8.7   Pembelajaran Autentik (Hands-on)
8.8   Latihan Dalam Perkhidmatan
8.9   Akses Maklumat Pelbagai Sumber
8.10 Kesimpulan