Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 22 May 2011

Pengantar: Tema 2: Tajuk 2:Kepelbagaian Murid dan Implikasinya Kepada Pelaksanaan KurikulumPendemokrasian Pendidikan

TAJUK 2 Kepelbagaian Murid dan Implikasinya Kepada Pelaksanaan Kurikulum

1)  Pengertian Kurikulum...
·      Ruang pembelajaran
·      Semua program kurikulum dan kokurikulum
·      Pengalaman pembelajaran
·      Perubahan pendidikan

2)  Kurikulum Kebangsaan ...
·           Pendidikan prasekolah
·           Pendidikan rendah
·           Pendidikan menengah
·           Pendidikan lepas menengah
·           Pendidikan tinggi

3)  Kurikulum Kebangsaan ...
·      Wajib guna kurikulum yang sama
·      Selaras dengan Akta Pendidikan 1996
·      Tugas dan tanggungjawab Menteri Pelajaran

4)  Perubahan Dalam Kurikulum ...
·      Untuk penambahbaikan
·      Berdasarkan penilaian semasa
·      Akibat faktor persekitaran
·      Kepelbagaian murid
·      Terbentuknya FPK

5)  Kepelbagaian Murid & Perubahan Kurikulum  ...
·      Kesepaduan dan keseimbangan
·      Penerapan nilai murni
·      Pembangunan insan seimbang
·      Pendidikan umum
·      Penekanan teknik dan vokasional
·      Budaya sains dan teknologi
·      Budaya keusahawanan
·      Perluasan bahasa
·      Penguasaan B.Inggeris
·      Lahirkan individu yang berani

6)  Faktor Perubahan Kurikulum  ...
· Tuntutan masyarakat
· Proses politik
· Dasar pemerintahan
· Proses pembentukan nilai
· Keperluan semasa

· Faktor sosial
· Potensi murid

7)  Pelaksanaan Kurikulum di sekolah ...
· Sentralisasi
-kepakaran dari pusat
-arahan pentadbiran atasan
-fokus kepada kepelbagaian individu

· Desentralisasi
-pelaksanaan di sekolah
-laksanakan arahan pusat

8)  Transformasi  KSSR...
· Komunikasi
· Kerohanian dan sikap
· Kemanusiaan
· Ketrampilan diri
· Fizikal dan estetika
· Literasi sains dan teknologi


           
                       


No comments:

Post a Comment