Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 22 May 2011

Asas Kepemimpinan: Nota Bab 8: Perkembangan Profesionalisme Guru:Pembelajaran Sepanjang HayatAkauntabiliti Keguruan

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

1)    Pembelajaran Sepanjang Hayat;
 •  Seorang guru harus meneruskan  pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai  perubahan.
 •  Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.

2)    Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat
·                bengkel
·               seminar
·                kursus-kursus pendek
·                budaya membaca
·                penyelidikan
·                lawatan ke sekolah
·                penandaarasan
·                projek-projek komuniti
·                aktif dlm persatuan akademik

3)    Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.

4)    Pembelajaran Peribadi;
·         Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid, maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.

5)    Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu.;
Sebagai contoh;
 •   Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.
 •   Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center) yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang guru dalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi,

6)    Budaya Membaca;
 • Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.
 • Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.
7)    Mengapa dan bagaimana?
Budaya Menyelidik;
}  Kajian Tindakan
 • Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Malaysia.
 • Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan, tindakan, penilaian terhadap tindakan.
 • Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.
 • Membentuk budaya reflektif, bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.

8)    Amalan Reflektif;
Antaranya amalan refleksi melalui :
 •  Penulisan reflektif/jurnal
 •  Portfolio pengajaran
 •  Penyelidikann tindakan,
 •  Perkembangan professional on-line
 •  Aktiviti Pusat Kegiatan Guru

 • As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Every single time you “teach” something to someone, it is ingested, something is done with it,and new human being emerges (Leo Buscaglia).

9)    Kolaborasi dan Musyawarah
·         Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.
·         Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil

10) Mengapa guru perlu berkolaborasi?
Elemen-elemen kolaborasi:
      Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.
      Bekerja bersama-sama secara sukarela.
o    Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.
·           Penghargaan terhadap mereka yang terlibat

11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP)
Fokus kepada:
       Peningkatan ilmu
       Kemahiran guru dalam pengurusan
       Pembestarian sekolah
       Teknologi maklumat dan komunikasi
       Pengurusan kokurikulum
       Transformasi kurikulum
       Pentaksiran dan penilaian
       Pedagogi terkini

12) Pembelajaran Autentik
·         Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber
 •   Program Adobe
 •   Program ERIC  
q    E-Pembelajaran
 •   E-Perpustakaan
 •   E-Buku
 •   E-Jurnal

Soalan Refleksi

 • Sebagai guru permulaan, buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.


No comments:

Post a Comment