Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 22 May 2011

Pengantar: Tajuk 3:Guru Sebagai Satu Profesion


TAJUK 3 GURU SEBAGAI SATU PROFESION

1)    Pengenalan;
·         Mengikut Lieberman (US) ciri-ciri pekerjaan yg boleh digolongkan sebagai satu profesion ialah:-
         Merupakan perkhidmatan yg unik dan penting dgn matlamat yg jelas utk masyarakat dan negara.
         Meggunakan banyak keupayaan dan kbolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.
         Pernah mendapat latihan khusus dlm sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.
         Pakar dlm bidang pekerjaan tertentu dan mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
         Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan dan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan semasa memberi perkhidmatan.
         Terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yg berkuasa menentukan nilaitara-nilaitara utk kemasukan, mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya.
         Setiap ahli profesion mematuhi sesuatu kod etika yg ditentukan oleh organisasi profesion itu.
         Setiap ahli akan bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yg dibuat olehnya.

Rumusannya;

Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yg mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.

2)    Konsep Perguruan dan Profesion;


n  Perguruan
Kamus Dewan (1989) ;
– dibawah konteks pendidikan guru diertikan sbagai pengajaran misalnya perguruan kpd guru-pelatih, murid-murid dsbnya.
-          Keguruan pula diertikan sebagai perkara yg berkaitan dgn guru iaitu berkaitan dgn peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru.
q  Profesion Perguruan boleh diertikan sebagai pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas.
q  Profesion Keguruan pula merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti guru.
q  Guru sebagai golongan profesional merupakan orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahirannya dalam profesion keguruan.

3)    Guru dan Ikhtisas Keguruan;
Guru
n  Merupakan ahli masyarakat yg mempunyai perhubungan sosial yg saling berkait dgn masyarakat yg berstatus.
n  Merupakan tenaga ikhtisas dlm bidang pendidikan yg dipertanggungjawabkan utk mendidik murid disekolah.
n  Perlu menerima latihan dlm bidang perguruan – ada sijil/diploma yg diiktiraf.
n  Menguasai kaedah/ cara penyampaian pengajaran
n  Memiliki sahsiah yg baik dan boleh dicontohi - diperolehi semasa dlm latihan.
n  Selain mengajar di sekolah guru juga berperanan dlm pembentukan sahsiah murid dan menjadi teladan dan agen perubahan kpd masyarakat setempat.

4)    Autoriti Guru;

 1. Kaedah mengajar, keilmuan dan kepakaran dlm sesuatu pelajaran di sekolah.
 2. Kawalan sosial di sekolah
 3. Kawalan disiplin murid dan menentukan ganjaran atau denda mengikut peraturan yg ada.
 4. Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid.
 5. Pengelolaan gerakerja kokurikulum.
 6. Pembimbing kpd murid, khasnya pemilihan kerjaya dan bidang pengajian pengkhususan.

5)    Ikhtisas Keguruan;

n  Ikhtisas ialah satu pekerjaan yg biasanya memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam.
n  Mengajar adalah satu pekerjaan yg melibatkan intelek dan tindakan yg cekap. – guru mesti berpengetahuan luas, bijak, mahir dsbnya.
n  Ikhtisas perguruan agak berbeza dgn bidang profesional yg lain.
         Latar belakang akademik (ijazah / bukan ijazah)
         Tempoh masa latihan/bentuk latihan.
         Tak perlu menjadi ahli persatuan utk menjadi guru.
(bidang iktisas lain perlu jadi ahli dan persatuan ada kuasa memecat)
         Kebebasan guru dibatasi oleh sukatan pelajaran dan syarat yg ditentukan oleh KPM.

6)    Ciri-ciri Konsep Profesional dlm Keguruan

n  Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
n  Mempunyai autonomi menentukan kaedah-kaedan mengajar.
n  Menjadi ahli kesatuanyg menentukan kod etika sebagai panduan guru dlm segala aktiviti profesionalnya.
n  Pekerjaan merupakan perkhidmatan yg penting kepada individu dan negara.
n  Guru digolongkan sebaai pakar dalam pendidikan.

7)    Ciri-ciri Bukan Profesion;

 1. Tidak terhad kpd guru terlatih shj.
 2. Kemasukan ahli dlm profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.
 3. Autonomi seorang guru adalah terhad – banyak keputusan dibuat oleh pentadbir sekolah.
 4. Kesatuan guru tiada kuasa memecat guru yg tidak mematuhi kod etika yg ditentukan kesatuan.
 5. Keahlian kesatuan tidak diwajibkan – ada banyak kesatuan guru yg matlamat penubuhannya juga berbeza

8)    Kod Etika Keguruan;


n  Etika – satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi yg meliputi aspek-aspek moral (baik/buruk) dengan tujuan memberi garis panduan kpd ahli. – masyarakat pula menilai melalui etika tsb.

9)    Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia

n  Tanggungjawab terhdap pelajar:
1.    Mengutamakan kebajikan & keselamatan pelajar.
2.    Bersikap adil kpd semua pelajar – tanpa mengira faktor
3.    Merahsiakan maklumat ikhtisas dan sulit mengenai pelajar, kecuali kpd yg hak.
4.    Membimbing & mengajar tanpa sebarang bayaran.
5.    Menunjukkan contoh yg baik ( pakaian, cakap, t/laku dsbnya.)
6.    Memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas disepanjang masa. ( kursus dsbnya).

                        3.1      Konsep Profesion
                        3.2      Kod Etika Perguruan Malaysia
                        3.3      Ciri-ciri dan Kualiti Guru Yang Profesional

 • Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa
  • Menghormati t/jawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
  • Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama – ibu bapa/masy dgn sekolah
  • Maklumat dari ibu bapa ttg anak/rumah tangga dianggap sulit.
  • Memberi maklumat kpd ibu bapa demi kepentingan anak mereka dan menggunakan maklumat dari ibu bapa ttg anak mereka dgn teliti.
  • Tidak dipengaruhi kedudukan sosial & ekonomi ibu bapa.
  • Tidak mempengaruhi pelajar yg boleh menjejaskan kepercayaan mereka kpd ibu bapa mereka

n  Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara


 • Tidak menyebarkan sesuatu yg  boleh merosakkan kepentingan pelajar, masy dan negara atau bertenangan dgn rukun negara
 • Membantu & membimbing pelajar menjadi warganegara yg taat setia, bertangungjawab, berguna, hormat menghormati dsbnya.(dari segi memupuk sikap dan nilai diri)
 • Menghormati, berkhidmat & bercampur dgn masyarakat tempat bekerja.
 • Menggalakkan kerjasama & persefahaman diantara sekolah dan masyarakat.

n  Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion

 • Mengelakkan diri dari melakukan sesuatu yg boleh mencemar dan menjatuhkan maruah guru
 • Tidak terlibat dgn kegiatan yg boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.
 • Berusaha menunaikan tangungawab
 • Bersedia membantu rakan sejawat
 • Tdak mencemarkan nama baik profesion perguruan,akan menjadi ahli pertubuhan guru

10) Sifat,Kualiti dan Peribadi Guru;

 • Baik hati – murid akan belajar dlm suasana yg tenteram, yakin dan senang hati.
 • Jenaka – akan menjadikan suasana kelas riang, gembira dan menyeronokkan pelajar.
 • Sabar – guru boleh mengawal diri dan menjalin hubungan yg erat dgn pelajar.
 • Bertanggungjawab – akan menjadikan guru lebih beramanah dlm menjalankan tugas
 • Yakin – guru akan dapat menjalankan tugas dengn lebih baik.
 • Kepimpinan – segala aktiviti p&p akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan.

11) Sifat,Kualiti dan Sosial Guru;

 • Budi pekerti – akan sentiasa disanjung dan dihormati oleh semua.
 • Ramah mesra – orang lebih mudah berdamping.
 • Merendah diri – tidak sombong akan lebih mudah didampingi.
 • Semangat berbakti – akan sentiasa disanjung.
 • Jujur – akan bertugas dengan penuh dedikasi an boleh mencapai kecemerlangan.
 • Hubungan dgn pelajar menjadi lebih rapat.
 • Pergaulan dgn rakan sejawat lebih baik dan mesra.
 • Akan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan sosial
 • Sering memberi sumbangan secara sukarela dan penuh dedikasi

12) Guru Sebagai Contoh Teladan
 • Oleh kerana guru adalah menjadi model kpd pelajar dlm banyak perkara maka guru mesilah sentiasa menjaga tingkah laku an memiliki sifat-sifat yg terpuji yg sentiasa di teladani oleh pelajar. (kelakuan, pakaian sikap dsbnya.)
 • Selain mengajar, guru juga bertanggungjawab dlm pembentukan

13) Pengurusan dan Kepimpinan. - Sifat dan kualit yg perlu ada:-
·         Berilmu pengetahuan luas, mahir dan keteramppilan dlm bidang pengurusan
·         Memiliki akhlak dan sahsiah yg murni.
·         Memiliki keberanian yg berasaskan kpd pertimbangan teliti dan tindakan rasional.
·         Yakin diri dan tegas – tidak takut terhadap pandangan dan idea angota sekolah.
·         Memiliki sifat kreatif, innovatif, imaginatif dan dinamik.
·         Memiliki sifat ikhlas dan jujur dlm melaksanakan tugas.

14) Sifat dan Kualiti Profesional
·         Ingin tahu – akan jadi pendorong untuk mencari dan menambah ilmu
·         Pengetahuan ikhtisas – merupakan kualiti profesional dlm konteks pendidikan
·         Suka mmbaca – merupakan kriteria penting utk mempertingkatkan kualiti profesonal seseorang guru.
·         Kemahiran bertutur – menentukan keberkesanan penyampaian pelajaran.
·         Daya ingatan – membantu dlm menyampaikan pengajaran dgn baik & berkesan
·         Daya usaha – sentiasa memikir dan mencuba penekatan atau kaedah yg baru supaya p&p jadi lebih menarik.

* Mengikut nilai-nilai keguruan, kualiti profesional merangkumi semangat berdedikasi, peka kpd perubahan, sedar ttg keperluan negara, bersikap positif dan berinovasi dlm tugas.*

15) Akauntabiliti Guru;

n  Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Antaranya:-

·         Bidang pekerjaan – memahami dan melaksanakan kurikulum yg telah ditetapkan.
·         Sekolah – menjalankan segala tugas yg diamanahkan oleh pentadbir sekolah.
·         Tingkah laku kendiri – boleh dteladani oleh pelajar.
·         Murid – menyampaikan ilmu, pencapaian, kemajuan dan sahsiah pelajar.

Profesion – meningkatkan imej guru dgn memberi perkhidmatan yg bermutu, sentiasa berusaha menambahkan ilmu


n  Negara
         menjalankan tugas/matlamat FPN/RN/membentuk w/negara/memupuk nilai
n  Program pendidikan
         melengkapkan ilmu/pencapaian objektif/ merancang & melaksanakan p&p
n  Pelajar dan ibu bapa
         dedikasi/mengutamakan pelajar/adil/memberikan contoh teladan
n  Diri sendiri
         mengawal emosi /menjaga kesihatan/mengurus kewangan dsbnya.

16) Keseimpulan;
n  Menguasai ilmu, berpengetahuan & beketerampilan dlm pedagogi & mp
n  Cekap & berkesan dlm melaksanakan kurikulum
n  Mahir mengintegrasikan ICT dlm p&p
n  Menamalkan nilai dan etika profesion keguruan
n  Menguasi kemahiran komunikasi & interpersonal
n  Berdaya tahan dlm menghadapi cabaran
n  Melibatkan diri sebagai pengamal releksi & budaya penyelidikan
n  Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kbudayan negara yg sesuaiNo comments:

Post a Comment