Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 22 May 2011

Asas Kepemimpinan:Nota Bab 1: Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion


Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion


1)            Pengenalan;

ž  Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
ž  Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting.

2)            Ciri-ciri Profesion;

ž  Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.
ž  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.
ž  Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.
ž  Pakar dalam bidang pekerjaan .
ž  Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
ž  Mementingkan mutu perkhidmatan.
ž  Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.
ž  Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli.
ž  Mematuhi kod etika profesion

3)            Konsep Profesional;
ž  Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.
ž  Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion:
            a)        penguasaan ilmu yang mendalam
            b)        kecekapan dan kepakaran dalam bidang
            c)         kod etika
d)         kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat  untuk             beroperasi.

4)            Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;
ž  Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989)
ž  Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989).

5)            GURU….PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL…..;

Guru Profesional;
ž  Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
ž  Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.
ž  Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.
ž  Guru adalah pakar dalam pendidikan.
ž  Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional;
ž  Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara
ž  Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.
ž  Autonomi guru adalah terhad.
ž  Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.
ž  Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

6)            Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998);
ž  Bersikap profesional
ž  Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
ž  Berilmu
ž  Patuh dengan Kod Etika.
ž  Bermoral
ž  Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
ž  Prihatin terhadap murid dan ibubapa
ž  Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
ž  Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
ž  Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.
ž  Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
ž  Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.
ž  Mempertahankan martabat profesionnya.
ž  Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.

7)            10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);
ž  Dorongan oleh misi dan passionate
ž  Positif dan benar
ž  Guru sebagai pemimpin
ž  With-it-ness
ž  Gaya
ž  Kepakaran dalam motivasi
ž  Keberkesanan pengajaran
ž  Pembelajaran kandungan
ž  Pintar
ž  Celik minda

8)    Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ;

Sahsiah
      Bertaqwa
      Berakhlak
      Berperibadi mulia
      Komitmen
      Bersopan
      Positif
      Berkepimpinan
      Budaya ilmu

Ketrampilan
      Merancang & mengurus p & p
      Memilih strategi
      Kemahiran teknologi
      Kemahiran generik
      Kemahiran kaunseling
      Menilai p & p
Ilmu
      Isi kandungan
      Pedagogi
      Bahan
      Kaedah
      Teknologi
       
9)            Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut:
ž  Kaedah mengajar
ž  Kawalan sosial di sekolah
ž  Kawalan disiplin murid
ž  Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid
ž  GERKO
ž  Pembimbing kepada murid

10)         Refleksi;

ž  Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan?

ž  Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength, weakness, opportunity, threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.


1 comment:

  1. SALAM... CIKGU... ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL BAB 3 DAN 6 X ADA EA?

    ReplyDelete