Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Monday, 23 May 2011

Murid dan Alam Belajar : Bab : Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang KondusifMotivasi dan Pembelajaran

Bab 7 Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif

1)    Cara Guru Bentuk Suasana Yang Kondusif;
·      bergantung kepada kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
·      guru hendaklah mengenali latar belakang anak didik mereka terlebih dahulu.
·      patut mengetahui teknik yang tertentu bersesuaian dengan murid mereka.
·      mengaitkan pengajaran yang lalu dengan yang hendak disampaikan itu.
·      dapat mengawal gerak-geri mereka.
·      dapat mengolah isi pelajaran dan berhujah, memberi penerangan yang jelas dan contoh yang sesuai dalam menyampaikan pelajaran kepada murid mereka.
·      Guru hendaklah  menguasai  teknik kemahiran menyoal, membuat peneguhan, analisis dan penilaian, mendapat maklum balas, mengawal kelas dan menggunakan bahan bantu mengajar dengan betul untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mereka.
·      mewujudkan suasana yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran.
·      Murid juga harus diberi persediaan untuk menghadapi pengajaran guru.
·      Guru perlu membuat rumusan dan penilaian terhadap pengajaran mereka.
·      Seterusnya berikut ini adalah beberapa panduan kepada guru dalam usaha mereka untuk mereka bentuk pelan pengajaran pembelajaran yang kondusif, antaranya adalah seperti berikut;
§  Pelaksanaan Strategi dari Aspek Pedagogi
§  Kesan Psikologi Penentu Kejayaan Pedagogi
o  Penguasaan Aspek Komunikasi.
o  Penutup Pengajaran yang Berkesan
Berikut adalah antara beberapa contoh susun atur bilik darjah yang boleh digunakan oleh guru untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif. Antaranya adalah seperti berikut;

 

Rajah 7.0: Susunan Gaya Auditorium
 
Rajah 7.1: Susunan Gaya Bersemuka 


       Rajah 7.2: Susunan Gaya offset 
                  Rajah 7.3: Susunan Gaya Seminar


 


        Rajah 7.4: Susunan Gaya Kluster

Rajah 7.5: Contoh Susun Atur Kelas Pemulihan Khas

Rajah 7.6: Contoh Susun Atur Pelan Pendidikan Khas

No comments:

Post a Comment