Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Wednesday, 11 May 2011

Budaya: Bab 3 Implikasi Kepada Kepelbagaian Sosio Budaya

IMPLIKASI KEPADA KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA

1)    Implikasi berlaku dari segi;
 • Guru
 • Murid
 • Sekolah
 • Kurikulum Tersembunyi
2)    Guru
·             Pengajaran
·             Pembimbingan murid bermasalah
·             Pentadbiran/pengurusan
·             Fasilitator Perancangan
·             Pengelolaan
·             Inavator
·             Penilaian
·             Pembentuk nilai
·             Model
·             Duta
·             Implikasinya kepada guru;
§  Bangsa;mengajar tidak membezakan bangsa.
§  Kelas sosial; tidak mengajar mengikut kepentingan  kelas sosial.
§  Nilai;membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik.
§  Kepercayaan;tidak menyentuh sensitif agama.
§  Bahasa;jurang bahasa dialek
§  Jantina; layanan berbeza & peka kepada keperluan gender.
§  tepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi murid.
§  Membantu murid membuat pemilihan kerjaya.
§  Bertindak profesional dalam kerjaya.
§  Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan.
§  Sentiasa menjadi guru terkini/ up to date.

3)    Ciri-ciri Budaya Pelajar Yang Sihat
·         Menghormati dan taat pada guru.
·         Kerjasama dengan rakan & kakitangan sekolah.
·         Berdisiplin, bermoral & beragama.
·         Menyokong cita-cita sekolah.
·         Rajin & berusaha dalam kelas.
·         Berpakaian kemas & bersih.
·         Melaporkan kepada ibu bapa perkara mustahak.
·         Perantaraan agen sosial sekolah.
·         Bersedia terlibat dalam semua aktiviti sekolah.
·         Implikasinya:
§  Bangsa- bersosial dalam kelompok sendiri atau bersama kelompok lain?
§  Kelas sosial- golongan atasan dan bawahan.
§  Kepercayaaan- sosialisasi mengikut agama.
§  Bahasa- bahasa standard/dialek.
§  Jantina- seksualiti & interaksi antara jantina.
§  Demografi atau lokasi murid (bandar/luar bandar/pedalaman).
§  Sikap/tingkah laku murid.
§  Nilai yang dipegang/diamalkan.
§  Latar belakang keluarga/SES 

4)    Sekolah
·         Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran, intelektual, tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS.
5)Budaya Formal Sekolah
 • Aspek ilmu
 • Aspek fizikal
 • Aspek sosial
 • Aspek pentadbiran

Implikasinya;
 • Bangsa- sekolah Melayu, Cina & India.
 • Kelas sosial- sekolah bandar dan luar bandar.
 • Kepercayaaan- sekolah agama.
 • Bahasa- bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah.
 • Jantina- sekolah lelaki dan sekolah perempuan
 • Sekolah agen perubahan.
 • Sekolah tempat penyuburan budaya.
 • Perpaduan
 • Dasar-dasar kerajaan.
 • Jenis Sekolah: harian, berasrama penuh, teknik, model khas & agama.

6)Kurikulum Tersirat
 • James (1986) – apa sahaja pelajaran yang diterima oleh murid di luar kurikulum nyata.
 • Chafel (1997) – norma, nilai & kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung.

7)Ciri-ciri Kurikulum Tersirat
 • Merangkumi pengalaman belajar.
 • Bersifat relatif & sukar diukur.
 • Merangkumi nilai.
 • Kewujudannya berbeza-beza.
 • Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum atau penilaian,
 • Jenis dan kategori berbeza mengikut institusi, tahap pembelajaran dan matlamat.

Implikasinya;
 • Bangsa- menerapkan nilai budaya masyarakat.
 • Kelas sosial- pergaulan tidak mengikut jurang sosial.
 • Kepercayaaan- menekankan nilai keagamaan.
 • Bahasa- menghormati bahasa rasmi, ibunda, dialek & bahasa orang lain.


No comments:

Post a Comment