Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Thursday, 13 February 2014

Konsep Pendidikan

Hari ni saya sambung sedikit lagi tentang Konsep Pendidikan.
Antaranya takrifan yang dikemukakan oleh John Dewey dalam konsep "Pendidikan Progresif", iaitu ;
  •  memberi peluang kepada murid untuk belajar secara perseorangan (individually learning).
  •    memberi peluang kepada murid untuk belajar melalui pengalaman (learning experiencing).
  •   guru memberi dorongan semangat dan motivasi bukan hanya sebagai pemberi arahan.
  •   guru melibatkan murid dalam kepelbagaian aktiviti pembelajaran di sekolah yang mencakupi pengajaran dan bimbingan.
  •   guru memberi arahan dan bimbingan sepenuhnya agar murid menyedari bahawa hidup itu dinamis dan mengalami perubahan yang begitu cepat.

Sementara itu matlamat umum pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang dapat;
              i.        mengawal persekitarannya.
            ii.        menentukan objektif-objektifnya tersendiri.
           iii.        menyatakan sesuatu dengan jelas.
           iv.        bertanggungjawab terhadap kebajikan masyarakat.
            v.        memberi sumbangan terhadap pembentukan semula masyarakat.

Seterusnya objektif pendidikan dapatlah dinyatakan seperti yang berikut;      mengadakan satu sistem pendidikan untuk mengintegrasi perpaduan kaum.
  •  menyediakan pendidikan dan latihan untuk mendapatkan tenaga rakyat yang berguna bagi pembangunan negara. 
  •  meninggikan mutu pelajaran dalam usaha membentuk masyarakat yang progresif berorientasikan sains dan teknologi.
  • menyediakan peluang - peluang pendidikan yang saksama (equality of educational opportunities) kepada semua murid dari pelbagai peringkat.
  • memperbaiki usaha penyelidikan, perancangan dan kebolehan pelaksanaannya untuk mencapai objektifnya.
       Ok...cukuplah dulu ya..nanti kita jumpa lagi...selamat meneroka lagi lautan ilmu yang ada...


No comments:

Post a Comment