Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 February 2014

Kandungan Pengantar Pengajian Profesionalisme

Berikut adalah antara kandungan yang terdapat dalam subjek Pengantar Pengajian Profesionalisme...


1          Definisi dan Konsep Pendidikan
            1.1 Definisi dan Konsep Pendidikan
            1.2 Konsep Pendidikan Dari Perspektif Islam dan Barat

2.         Bidang Pengajian Profesional
            2.1 Bidang-bidang Utama
·    Konsep Psikologi Pendidikan                                
·    Konsep Sosiologi Pendidikan
            2.2 Implikasi Kepada Pendidikan

3.         Perkembangan Keguruan
            3.1 Perkembangan Falsafah Pendidikan
·    Barat
-       Falsafah Pendidikan di Barat Sehingga Abad ke- 18
-       Falsafah Pendidikan di Barat Masa Kini
-       Perenialisme
-       Esentialisme
-       Progresivisme
-       Rekonstruktivisme
-       Eksistensialisme
·    Falsafah Pendidikan Timur di China dan India
·    Falsafah Pendidikan Islam
3.2 Implikasi Terhadap Perkembangan Pendidikan di Malaysia
·      Falsafah Pendidikan Negara
·      Tokoh-tokoh Pendidikan Negara

4.         Aspirasi dan Kepentingan Pendidikan
            4.1 Aspirasi Sistem Pendidikan
            4.2 Aspirasi Kepada Kejayaan
            4.3 Kualiti Standard Antarabangsa
            4.4 Ekuiti Untuk Semua Murid
·      Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Murid
4.5 Pelaksanaan Berkecekapan Tinggi

5.         Pembinaan Negara Bangsa
            5.1 Aspek Kepentingan Pendidikan
            5.2 Guru sebagai Modal Insan
            5.3 Integrasi Nasional
5.4 Implikasi Kepada Peranan Guru Sebagai Pembinaan Negara Bangsa
·      Lahirkan Warganegara Yang Bertanggungjawab
·      Ketaatan kepada Tuhan
·      Masyarakat yang Berakhlak
·      Berpengetahuan dan Berkemahiran
·      Memupuk Perpaduan

6.         Profesionalisme Keguruan
            6.1 Konsep Profesionalisme Keguruan
            6.2 Fungsi Sekolah Sebagai Organisasi
·      Konsep Organisasi
·      Ciri-ciri Organisasi
·      Fungsi Organisasi
6.3 Laluan Kerjaya Guru
·      Pembangunan Profesional Berterusan
(Continuous Profesional Development)
·      Pembelajaran Sepanjang Hayat
(Life-Long Learning)

7.         Etika Keguruan
            7.1 Kod Etika Keguruan Malaysia
            7.2 Kepentingan Kod Etika Keguruan

8.         Sekolah dan Permuafakatan Komuniti
            8.1 Konsep Permuafakatan Sekolah dan Komuniti

            8.2 Kepentingan Hubungan Permuafakatan Sekolah dan Komuniti


Semua tu ada dalam buku saya seperti di atas...boleh dapatkan di pasaran...bawah penerbitan multimedia sdn.bhd..

Kupasan bagi setiap kandungan tajuk yang berkenaan akan saya susul kemudian ya...No comments:

Post a Comment